Дт 20 трактор: Трактор ДТ-20 — фото, видео обзор, технические характеристики и отзывы

Содержание

HTZ DT-20, PSRS, 1958-1969 / ХТЗ… — Bauskas Motormuzejs

HTZ DT-20, PSRS, 1958-1969 / ХТЗ ДТ-20, СССР, 1958-1969


DT-20 – ir neliels traktors, kas paredzēts lauksaimniecības darbu veikšanai. Traktoru ražoja Harkovas traktoru rūpnīcā periodā no 1958. gada līdz 1969. gadam. Traktoru varēja izmantot darbam vīnogu laukos, augļu dārzos, veikt labības kultivēšanu, ķīmisko apstrādi un ražas pārvadāšanu.

Par šī modeļa popularitāti liecina arī fakts, ka traktora bilde rotāja arī PSRS sērkociņu kastītes.

Traktors bija ļoti vienkāršs gan apkopē, gan ekspluatācijā. Sarežģītu mezglu un elektronikas neesamība ļāva veikt remontdarbus lauku apstākļos neizmantojot speciālu aprīkojumu.

Pateicoties salīdzinoši nelielajam svaram DT-20 bija diezgan laba celtspēja – 700 kg.

Neskatoties uz traktora vairākām labajām priekšrocībām, trūkumu arī tam bija diezgan daudz. Visas traktora modifikācijas tika ražotas bez kabīnes, kas sarežģija darbu ar mēslojumu.

Stingrā traktora piekare lika traktoristam izjust katru izcilni un bedri. Mazais svars, kura dēļ DT-20 traktoru slavēja lauksaimnieki, nospēlēja sliktu lomu. Veicot aršanas darbus, it sevišķi uz cietāka seguma, traktoram trūka jaudas.

Kabīnes neesamība neļāva izmantot tehniku aukstajos ziemas periodos. Neskatoties uz dažām konstrukcijas nepilnībām šis traktors neslikti parādija sevi Padomju Savienības lauksaimniecības sfērā. Tehnikas zemā cena un dzinēja darbība spēja novērst uzmanību no traktora trūkumiem. Traktors HTZ DT-20 ieņēma nozīmīgu vietu Padomju Savienības lauksaimniecības attīstībā.

Darba kārtībā esošos (palikušos) HTZ D-20 traktorus mūsdienās izmanto mazdārziņu apstrādē un kopšanā.

//

ДТ 20 — это небольшой колёсный трактор, предназначенный для выполнения сельскохозяйственных работ. Машина выпускалась Харьковским тракторным заводом в период с 1958 по 1969 год. Трактор мог использоваться для работы на виноградниках, фруктовых садах, проводить культивацию, химическую обработку и перевозку урожая.

О популярности этой модели говорит тот факт, что изображения трактора украшали собой спичечные коробки.

Машина очень проста в обслуживании и эксплуатации. Отсутствие сложных узлов и электроники позволяли проводить ремонт непосредственно на полевом стане, без использования специального оборудования.

При сравнительно небольшом весе, ДТ-20 обладал довольно неплохой грузоподъёмностью – порядка 700 килограмм.

Несмотря на то что машина обладала рядом неоспоримых преимуществ, недостатков у трактора тоже хватало. Все модификации трактора выпускались без кабины. Это существенно затрудняло работу с удобрениями.

Жёсткая схема подвески позволяла трактористу ощутить каждый ухаб. Малый вес, за который все агрономы хвалили ДТ-20, сыграл с машиной плохую роль. При выполнении пропашных работ, особенно на твёрдых грунтах, трактору явно не хватало мощности.

Отсутствие кабины не позволяло использовать технику в холодное время года. Несмотря на конструктивные недоработки, машина неплохо поработала на благо сельского хозяйства Советского Союза. Низкая стоимость техники и высокий рабочий ресурс двигателя с лихвой покрывали имеющиеся недостатки. Трактор ДТ-20 занял достойную нишу в истории развития отечественного машиностроения.

В рабочем состояние оставшийся тракторы используют в обработке и ухаживание частных огородов и садов.

//

DT-20 — is a small tractor for agricultural work. Tractor was manufactured by the Kharkov tractor plant in the period from 1958 to 1969. The tractor could be used to work in the grape fields, orchards, make crop cultivation, chemical processing and transport the crop.

This model`s popularity of shows the fact that the tractor’s picture decorated the Soviet matchboxes.

The tractor was very simple for both maintenance and service. Complex assemblies and electronics absence allowed to carry out repairs in rural circumstances, without the use of special equipment.

Thanks to the relatively low weight DT-20 had pretty good load capacity — 700 kg.

Despite the tractor several good advantages, weaknesses also had it quite a lot. All modifications of the tractor was manufactured without the cabin, which complicated the work with the fertilizer.

Rigid tractor suspension allowed the tractor driver to feel each bump and dent. Light weight, resulting farmers to praise the DT-20 tractor, made a bad role. During plowing work, especially on a hard ground, the tractor lacked power.

Cabins absence did not allow to use the technique during the cold winter periods. Despite some structural failures this rather nice tractor showed itself to the Soviet Union in the field of agriculture. Equipment at a low price and operation of the engine allowed to avoid attention from the shortcomings of the tractor. Tractor HTZ DT-20 took an important place in the Soviet Union’s agricultural development.

The agenda of existing (remaining) HTZ D-20 tractors today still use in private gardens and orchards.

Трактор ДТ-20 (Калиновский Н.Ф., Левитанус А.Д., Ходулин Ю.А.)

 

  001  Назначение и общее устройство трактора ДТ-20

  002  Двигатель Д-20

  003  ТРАКТОР ДТ-20. СХЕМА РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ Д-20 И ЕГО УРАВНОВЕШИВАНИЕ

  004  ТРАКТОР ДТ-20. КАРТЕР И ГОЛОВКА ДВИГАТЕЛЯ Д-20

  005  ТРАКТОР ДТ-20. КАРТЕР И ГОЛОВКА ДВИГАТЕЛЯ Д-20 — ЧАСТЬ 2

  006  ТРАКТОР ДТ-20. КРИВОШИПНО-ШАТУННЫЙ МЕХАНИЗМ ДВИГАТЕЛЯ Д-20

  007  ТРАКТОР ДТ-20. КРИВОШИПНО-ШАТУННЫЙ МЕХАНИЗМ ДВИГАТЕЛЯ Д-20 — ЧАСТЬ 2

  008  ТРАКТОР ДТ-20. КРИВОШИПНО-ШАТУННЫЙ МЕХАНИЗМ ДВИГАТЕЛЯ Д-20 — ЧАСТЬ 3

  009  ТРАКТОР ДТ-20. ПОРЯДОК ЗАМЕНЫ ДЕТАЛЕЙ КРИВОШИПНО-ШАТУННОГО МЕХАНИЗМА ДВИГАТЕЛЯ Д-20

  010  ТРАКТОР ДТ-20. ПОРЯДОК ЗАМЕНЫ ДЕТАЛЕЙ КРИВОШИПНО-ШАТУННОГО МЕХАНИЗМА ДВИГАТЕЛЯ Д-20 — ЧАСТЬ 2

  011  ТРАКТОР ДТ-20. СИСТЕМА ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ Д-20

  012  ТРАКТОР ДТ-20. СИСТЕМА ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ Д-20 — ЧАСТЬ 2

  013  ТРАКТОР ДТ-20. УРАВНОВЕШИВАЮЩИЙ МЕХАНИЗМ ДВИГАТЕЛЯ Д-20

  014  СЧЕТЧИК МОТО-ЧАСОВ ДВИГАТЕЛЯ Д-20 ТРАКТОРА ДТ-20

  015  Трактор ДТ-20. Система смазки двигателя Д-20

  016  ТРАКТОР ДТ-20. МАСЛЯНЫЙ НАСОС ДВИГАТЕЛЯ Д-20

  017  ТРАКТОР ДТ-20. МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ Д-20

  018  Система охлаждения двигателя Д-20

  019  ВОДЯНОВ НАСОС ДВИГАТЕЛЯ Д-20 ТРАКТОРА ДТ-20

  020  ШТОРКА И ТЕРМОСТАТ ДВИГАТЕЛЯ Д-20 ТРАКТОРА ДТ-20

  021  Система питания двигателя Д-20 трактора ДТ-20

  022  ТОПЛИВНЫЙ БАК ДВИГАТЕЛЯ Д-20 ТРАКТОРА ДТ-20

  023  ПОДКАЧИВАЮЩАЯ ПОМПА ДВИГАТЕЛЯ Д-20 ТРАКТОРА ДТ-20

  024  ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ Д-20 ТРАКТОРА ДТ-20

  025  ТОПЛИВНЫЙ НАСОС ДВИГАТЕЛЯ Д-20 ТРАКТОРА ДТ-20

  026  РЕГУЛЯТОР ТОПЛИВНОГО НАСОСА ДВИГАТЕЛЯ Д-20 ТРАКТОРА ДТ-20

  027  ФОРСУНКА ДВИГАТЕЛЯ Д-20 ТРАКТОРА ДТ-20

  028  МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПОДАЧЕЙ ТОПЛИВА ДВИГАТЕЛЯ Д-20 ТРАКТОРА ДТ-20

  029  ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ Д-20 ТРАКТОРА ДТ-20

  030  ГЛУШИТЕЛЬ-ИСКРОГАСИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ Д-20 ТРАКТОРА ДТ-20

  031  ДЕКОМПРЕССИОННЫЙ МЕХАНИЗМ ДВИГАТЕЛЯ Д-20 ТРАКТОРА ДТ-20

  032  ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И СХЕМА СИЛОВОЙ ПЕРЕДАЧИ ТРАКТОРА ДТ-20

  033  МУФТА СЦЕПЛЕНИЯ ТРАКТОРА ДТ-20

  034  СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОРПУС ТРАКТОРА ДТ-20

  035  ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА ТРАКТОРА ДТ-20

  036  ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА ТРАКТОРА ДТ-20 — ЧАСТЬ 2

  037  БОРТОВЫЕ (КОНЕЧНЫЕ) ПЕРЕДАЧИ ТРАКТОРА ДТ-20

  038  ТОРМОЗА И ТОРМОЗНЫЕ РУКАВА ТРАКТОРА ДТ-20

  039  ПЕРЕДНИЙ МОСТ ТРАКТОРА ДТ-20

  040  КОЛЕСА ТРАКТОРА И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ШИНЫ ТРАКТОРА ДТ-20

  041  РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТРАКТОРА ДТ-20

  042  ПРИВОДНОЙ ШКИВ ТРАКТОРА ДТ-20

  043  ОБЛИЦОВКА ТРАКТОРА ДТ-20

  044  Электрооборудование и приборы трактора ДТ-20

  045  ГЕНЕРАТОР Г-80 ТРАКТОРА ДТ-20

  046  РЕЛЕ-РЕГУЛЯТОР ТРАКТОРА ДТ-20

  047  СТАРТЕР СТ-201 ТРАКТОРА ДТ-20

  048  КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ ТРАКТОРА ДТ-20

  049  Гидравлическая навесная система трактора ДТ-20

  050  РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ Р75-В2 ТРАКТОРА ДТ-20

  051  ГИДРОПОДЪЕМНИК ТРАКТОРА ДТ-20

  052  СИЛОВОЙ ЦИЛИНДР ТРАКТОРА ДТ-20

  053  МАСЛОПРОВОДЫ ТРАКТОРА ДТ-20

  054  МЕХАНИЗМ ДЛЯ НАВЕШИВАНИЯ МАШИН И ОРУДИИ ТРАКТОРА ДТ-20

  055  ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ НАВЕСНОЙ СИСТЕМЫ ТРАКТОРА ДТ-20

  056  ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ ТРАКТОРА ДТ-20

  057  ПОДГОТОВКА К ПУСКУ ДВИГАТЕЛЯ ТРАКТОРА ДТ-20

  058  ЕЗДА НА ТРАКТОРЕ ДТ-20

  059  ПЕРЕСТРОЙКА ТРАКТОРА ДТ-20 В ВЫСОКУЮ И НИЗКУЮ МОДИФИКАЦИИ

  060  ПЕРЕСТРОЙКА ТРАКТОРА ДТ-20 В ВЫСОКУЮ И НИЗКУЮ МОДИФИКАЦИИ — ЧАСТЬ 2

  061  ТРАКТОР ДТ-20. ПОДГОТОВКА К ДЛИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ НА РЕВЕРСЕ

  062  Подготовка трактора ДТ-20 для работы с прицепными машинами и на стационаре

  063  Подготовка трактора ДТ-20 для работы с навесными машинами

  064  Техническое обслуживание трактора ДТ-20

  065  ЗАПРАВКА ТРАКТОРА ТОПЛИВОМ ТРАКТОРА ДТ-20

  066  СМАЗКА ТРАКТОРА ДТ-20

  067  ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ПРИКЛАДЫВАЕМЫЕ К ТРАКТОРУ ДТ-20

  068  Обслуживание трактора ДТ-20 зимой

  069  УХОД ЗА КРИВОШИПНО-ШАТУННЫМ МЕХАНИЗМОМ ТРАКТОРА ДТ-20

  070  УХОД ЗА СИСТЕМОЙ СМАЗКИ ТРАКТОРА ДТ-20

  071  УХОД ЗА СИСТЕМОЙ ОХЛАЖДЕНИЯ ТРАКТОРА ДТ-20

  072  ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ ТРАКТОРА ДТ-20

  073  ОСНОВНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ ТРАКТОРА ДТ-20 И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

  074  УХОД ЗА СИСТЕМОЙ ПУСКА ТРАКТОРА ДТ-20

  075  УХОД ЗА СИСТЕМОЙ ПУСКА ТРАКТОРА ДТ-20 — ЧАСТЬ 2

  076  УХОД ЗА СИСТЕМОЙ ПУСКА ТРАКТОРА ДТ-20 — ЧАСТЬ 3

  077  ПРИЕМКА ТРАКТОРА ДТ-20

  078  ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАКТОРА ДТ-20

  079  Оглавление (Трактор ДТ-20)

 

 

 

 


 

Двигатель Д-20 трактора ДТ-20

На трактор ДТ-20 устанавливают одноцилиндровый четырехтактный двигатель Д-20 с воспламенением от сжатия. Смесеобразование происходит путем впрыска топлива в камеру, расположенную в поршне. Для уменьшения вибрации трактора на двигателе установлен механизм уравновешивания сил инерции поступательно движущихся масс шатунно-поршневой группы.

Рис. 1. Продольный разрез двигателя Д-20:

1 — картер; 2 — передняя крышка; 5 — водяной насос с вентилятором; 4 — радиатор; 5 — сальник; 6 — пыльник; 7 — шкив; 8 — шайба храповика; 9 — болт-храповик; 10 — передний кронштейн; 11 — маслоотражательная шайба; 12 — кольцо подвода смазки; 13 — шестерня; 14 — масляный насос; 15 — коренной шариковый подшипник; 16 — маслоприемник; 17 — коленчатый вал; 18 — корпус подшипника; 19 — крышка корпуса подшипника; 20 — войлочное кольцо; 21 — муфта сцепления; 22 — распорное кольцо; 23 — маховик; 24 — шатун; 25 — поршневой палец; 26 — поршень; 27 — корпус подогревательного устройства; 28 — спираль накала; 29 — головка цилиндра; 30 — впускной клапан; 31 — выпускной клапан; 32 — корпус термостата, 33 — гильза цилиндра;

а — расточки для установки оси переднего моста.

В чугунном картере 1 (рис. 1) в двух однорядных шариковых подшипниках 15 вращается коленчатый вал 17. Осевые усилия, передающиеся ему, воспринимает задний подшипник, верхняя обойма которого зафиксирована между буртом корпуса 18 подшипника и крышкой 19. Кривошипная шейка коленчатого вала связана с нижней головкой шатуна 24. Верхней головкой шатун соединен пальцем 25 с поршнем 25, который движется в гильзе 33 цилиндра. На заднем конце коленчатого вала закреплен маховик 23. Болтами, ввернутыми в торец коленчатого вала, он прижимается к торцу распорного кольца 22. К маховику прикреплена муфта сцепления 21. На передний конец коленчатого вала напрессованы шестерня 13 привода механизма газораспределения и масляного насоса; распорная втулка с опорными кольцами, на которой свободно сидит кольцо 12 подвода смазки; маслоотражательная шайба 11 и шкив 7 привода водяного насоса н генератора. Все эти детали стянуты специальным болтом 9, завернутым в резьбовое отверстие на торце коленчатого вала. Головка болта выполнена в виде храповика. Передний конец коленчатого вала уплотнен резиновым каркасным сальником 5, перед которым расположен войлочный пыльник 5, помещенный в штампованной обойме. Задний конец коленчатого вала уплотнен войлочным кольцом 20, расположенным в кольцевой проточке задней крышки подшипника. Кроме того, на распорном кольце 22 имеется маслосгонная резьба.


Рис. 2. Поперечный разрез двигателя Д-20:

34 — крышка головки; 35 — форсунка; 36 — ручной пусковой насос; 37 — рым болт; 38 — сапун; 39 — масляный фильтр; 40 — сливная пробка; 41 — крышка картера; 42 — масломерный щуп; 43 — кулачковый валик; 44 — толкатель; 45 — штанга толкателя; 46 — топливный фильтр; 47 — валик декомпрессора; 48 — рычаг механизма декомпрессии; 49 — стержень; 50 — корпус крышки головки; 51 — стойка оси коромысел; 52 — коромысло; 53 — топливный насос.

Кулачковый валик 43 (рис. 2) механизма газораспределения вращается в двух шариковых подшипниках, расположенных в расточках картера двигателя. Шестерня, закрепленная на переднем конце валика, имеет вдвое большее число зубьев, чем находящаяся с ней в зацеплении шестерня коленчатого вала. Таким образом, кулачковый валик вращается с числом оборотов вдвое меньшим, чем коленчатый вал.

На кулачковом валике имеются два кулачка, которые воздействуют на толкатели 44. расположенные в вертикальных расточках картера двигателя. Толкатели через штанги 45 передают движение коромыслам 52 я через них клапанам 30 и 31 (рис. 1). перемещающимся в направляющих втулках, запрессованных в головку цилиндра.

На передней стенке картера в нижней ее части закреплен масляный насос 14, который приводится в действие от шестерни коленчатого вала. Масло к насосу поступает через маслоприемник 16, расположенный на внутренней стороне передней стенки картера.

Спереди картер закрыт крышкой 2, к которой прикреплен кронштейн 10 двигателя. В нижней части кронштейна 10 и крышки 2 имеются горизонтальные расточки а для установки оси переднего моста трактора.

На передней крышке картера смонтирован водяной насос 3 с вентилятором, кронштейн генератора и счетчик мото-часов, получающий вращение от валика уравновешивающего механизма.

Снизу картер закрыт крышкой 41 (рис. 2), в которую ввернута сливная пробка 40 с магнитом.

Сверху к картеру четырьмя шпильками прикреплена головка цилиндра 29 (рис. 1). В головке размещены впускной 30 и выпускной 31 клапаны и форсунка 35 (рис. 2).

К верхней плоскости головки присоединена стойка 51 оси коромысел и литой корпус 50 крышки с декомпрессионным механизмом.

Корпус 50 закрывается сверху штампованной крышкой 34. Сзади к головке прикреплен литой корпус 27 (рис. 1) подогревательного устройства. Патрубок корпуса соединен с воздухоочистителем. В передней части головки расположены глушитель-искрогаситель и корпус 32 термостата. Головка корпуса термостата соединена резиновым шлангом с патрубком верхнего бачка радиатора.

Радиатор 4 установлен на двух штампованных опорах, прикрепленных к переднему кронштейну двигателя. Патрубок нижнего бачка радиатора соединен резиновым шлангом с корпусом водяного насоса.

С левой (по ходу трактора) стороны картера двигателя размешены топливный фильтр 46 (рис. 2) и щуп 42 для замера уровня масла в картере.

С правой стороны смонтирован сапун 38 и масляный фильтр 39. Сзади к картеру двигателя прикреплен литой корпус, закрывающий маховик и соединяющий двигатель с главной передачей трактора. Справа на литом корпусе установлен механизм выключения насоса гидросистемы, который приводится в действие от валика уравновешивающего механизма.

Слева на переходной литой детали смонтирован топливный насос 53 (рис. 2) с регулятором. Насос приводится в действие от левого валика уравновешивающего механизма.

Рис. 3. Уравновешивающий механизм:

1 — шестерня; 2 — валик; 5 — передний груз; 4 — шариковый подшипник; 5 — задний груз.

По обеим сторонам гильзы цилиндра параллельно продольной оси двигателя расположены валики 2 (рис. 3) уравновешивающего механизма. Каждый валик вращается в двух шариковых подшипниках 4, запрессованных в расточки картера двигателя. На обоих концах валиков закреплены грузы 3 и 5. Таким образом, все четыре груза расположены симметрично относительно оси цилиндра. На передних концах валиков 2 закреплены шестерни 1, имеющие такое же число зубьев, что и шестерни коленчатого вала. Правый валик (если смотреть на двигатель спереди) приводится во вращение непосредственно шестерней распределительного вала, левый — через промежуточную шестерню, входящую в зацепление с шестерней распределительного вала. Следовательно, оба валика уравновешивающего механизма вращаются в противоположные стороны с числом оборотов, равным числу оборотов коленчатого вала. [Калиновский Н.Ф., Левитанус А.Д., Ходулин Ю.А. Трактор ДТ-20. 1965 г.]

ДТ-20 универсальный колёсный трактор — Каталог К.В.Х.

Сергей Бездорожный

02 октября 2016 Трактор ДТ-20: история и модификации

 За 12 лет, с 1958 до 1969 года, Харьковский тракторный завод (ХТЗ) выпустил почти 250 тыс. тракторов ДТ-20. Некоторые из них отправились за рубеж: в Голландию, Францию и другие страны. Большинство осталось работать на отечественных полях и в садах. Кроме того; их использовали в лесном хозяйстве, на коммунальных и строительных работах.

 Машина не имела кабины (хотя в некоторых модификациях предусматривался тент), а дизельный двигатель с водяным охлаждением был не слишком мощным — 18 л. с. Однако, компактный и маневренный, трактор оказался очень востребованным. Кроме того, у него были и другие достоинства: тормоза педального типа, регулируемая колея передних и задних колес, изменяемые просвет, сцепная масса и продольная база, возможность соединения с разнообразным рабочим оборудованием, свободное переключение на задний ход.

 Легкие колесные безрамные тракторы для садово-огородных операций, транспортировки грузов и некоторых вспомогательных работ Харьковский тракторный завод начал выпускать в 1950-м году. ДТ-20,1958 года рождения, был уже третьей подобной моделью. Ему предшествовали ХТЗ-7 и ДТ-14.

Садово-огородные предки

 Садово-огородный трактор ХТЗ-7 сходил с конвейера харьковского предприятия в 1950-1956 годах. Машина была предназначена для сплошной и междурядной обработки почвы и выполнения других операций при помощи прицепных и навесных орудий. Пневматические шины и повышенная скорость облегчали выполнение транспортных работ, а ходоуменьшитель — посадочных. Трактор можно было приспосабливать к различным условиям. Например, для работы в междурядьях пропашных культур установить высокий просвет и необходимую колею. При работе в садах, поворачивая на 90° бортовые передачи, — уменьшить базу для большей маневренности (правда, при этом снижалась продольная устойчивость) или увеличить для использования тяжелых навесных орудий (при этом уменьшался просвет). Поворот бортовых передач назад на 45° позволял сохранить и высокий просвет, и достаточную устойчивость, чтобы применять тяжелые навесные машины.

 Один из первых в стране ХТЗ-7 мог похвастать гидравлической навесной системой и пневматическими шинами. Установка приводного шкива позволяла использовать машину на стационарных работах. Трактор имел бензиновый карбюраторный двухцилиндровый двигатель мощностью 12 л. с. Топливо поступало к карбюратору самотеком из бака, расположенного за двигателем. Подача смеси регулировалась автоматически центробежным всережимным регулятором.

 На базе трактора ХТЗ-7 конструкторы того же завода создали модель ДТ-14, которую ХТЗ выпускал в 1955-1959 годах. От предшественника его отличал дизельный двигатель, дававший 14 л. с. Для запуска мотора использовался бензин. Модификация ДТ-14А 1957 года обзавелась электростартером, а вариант ДТ-14Б с мотором Д-14В уже не требовал бензина: электростартер запускал двигатель непосредственно на дизельном топливе, используя декомпрессию.

Быстрый и крылатый

Колесный трактор ДТ-20 малой мощности класса 0,6 т, представлял собой усовершенствованную модель ДТ-14Б. Отличал его от предшественников прежде всего двигатель — Д-20. За счет улучшения процесса смесеобразования и увеличения хода поршня со 125 до 140 мм мощность мотора довели до 18 л. с. при 1600 об/мин, несколько изменили конструкцию картера главной передачи и число зубьев шестерен бортовых передач. Соответственно, увеличились рабочие скорости машины и производительность. Трансмиссия у ДТ-20 была механическая. Между ней и двигателем находилась однодисковая муфта сцепления фрикционного типа, непостоянно замкнутая. Управлять этой муфтой можно было двигая ручной рычаг. Коробка с четырьмя передачами давала возможность реверса. Скорости (вперед и назад) могли переключаться от 5,03 до 15,7 км/ч.

 Если разогнать мотор до 20 л. с. и 1800 об/мин, то трактор ускорялся до 17,65 км/ч. Практическая необходимость в максимальной мощности могла возникнуть при трогании с места, разгоне с большим грузом и преодолении большого подъема. Поскольку такой режим ведет к повышенному износу деталей двигателя, в остальных случаях рекомендовалось использовать номинальнуюмощность.УДТ-20 появилась педаль для одновременного включения обоих тормозов.

 На тракторе установили широкие, хорошо защищавшие от грязи крылья. При огородной модификации (высокой) их крепили непосредственно к тормозным рукавам, при садовой (низкой) — через переходные кронштейны. Более широкий тент монтировался на четырех стойках, закрепленных на крыльях. Колею ДТ-20 можно было регулировать с шагом 10 см. У задних колес это делали переставляя ободья и диски. У передних колес для изменения колеи передвигали внешние концы телескопической оси.

Для себя и на экспорт

 В зависимости от размера шин задних колес, схемы электрооборудования и размеров присоединительных элементов навесной системы, а также хвостовика вала отбора мощности трактор ДТ-20 выпускали в пяти разновидностях. Модель ДТ-20-С1 предназначалась преимущественно для пропашных работ в междурядьях. Задние колеса имели шины размером 8-32″. Ширина колеи ведущих колес регулировалась от 1100 до 1500 мм через каждые 50 мм. Модель ДТ-20-С2 рассчитывалась в основном на транспортные и сельскохозяйственные работы общего назначения. Шины задних колес имели размер 10-28″. Они обеспечивали лучшее сцепление с почвой и уменьшали тряску при работах на повышенных скоростях. Колеса с этими шинами могли быть установлены на ширину колеи 1200, 1300, 1370 и 1470 мм, а при несимметричной установке промежуточные 1250,1335 и 1420 мм. Подкладки под защитными крыльями увеличивали их высоту. Благодаря таким шинам тяговая мощность трактора увеличивалась на 8-10 %, уменьшалось уплотнение почвы под колесами, появлялась возможность пользоваться более высокими рабочими скоростями и навешивать на трактор машины и орудия массой до 650 кг.

 Модель ДТ-20-СЗ предназначалась для экспортных поставок (в страны с правосторонним движением машин). На задние колеса устанавливали шины размером 10-28’, соответственно, широкие крылья. Кроме обычного электрооборудования, на эту модель монтировали стоп-сигнал, задний фонарь, кронштейн для крепления номерного знака, розетку для подключения сигнализации прицепа. Хвостовик вала отбора мощности и присоединительные
размеры навесной системы выполняли по европейскому стандарту. По особому заказу, а также для стран с тропическим климатом на двигатель устанавливали четырехлопастный вентилятор вместо двухлопастного.

 Модель ДТ-20-С4 отличалась от ДТ-20-СЗ только тем, что сигнальные устройства электрооборудования располагались в соответствии с нормами для стран с левосторонним движением машин. Модель ДТ-20-С5 предназначалась для поставки в некоторые европейские страны (Францию, Голландию) по специальному заказу. От ДТ-20-СЗ она отличалась измененным расположением фар и задних фонарей в соответствии с правилами уличного движения в этих странах. На ДТ-20-С5 устанавливали 3-светные фары и 4-лопастной вентилятор системы охлаждения двигателя.

Во саду ли в огороде

 В зависимости от характера работы каждую модель можно было переоборудовать в одну из модификаций. В низкой, садовой, модификации трактор использовали в садах и на лесных участках. Конечную передачу в этих условиях устанавливали горизонтально, то есть ведущие колеса поворачивались вперед по ходу трактора, а оси передних колес переводили в верхнее положение. Продольная база трактора при этом получалась 1423 мм, а дорожный просвет — 308 мм. При необходимости конечную передачу ставили в горизонтальное положение ведущим колесом назад по ходу трактора, тогда продольная база была равна 1837 мм.

 В высокой, огородной, модификации трактор предназначался для междурядной обработки огородных культур. Конечную передачу монтировали вертикально, ведущим колесом вниз, ось передних колес устанавливали в нижнее положение. Продольная база в этой модификации становилась равной 1630 мм, а дорожный просвет — 515 мм. Чаще всего трактор использовали в полуогородной, или пониженной огородной, модификации. Конечную передачу монтировали под углом 45° (ведущие колеса назад по ходу трактора), а ось передних колес устанавливали в промежуточное положение. При этом трактор получал продольную базу 1775 мм, а дорожный просвет — 455 мм.

 Если требовалась хорошая обозреваемость обрабатываемого участка и рабочих органов навесных машин, трактор можно было переоборудовать для работы на реверсе, то есть задним ходом. Для этого сиденье переносили на противоположную сторону рулевой колонки и переставляли рулевое колесо. Кроме того, изменяли положение тормозных педалей. Для работы на реверсе шины ведущих колес ставили в такое положение, при котором стрелки, расположенные на них, соответствовали бы направлению движения трактора.

Высокие и узкие

На базе трактора ДТ-20 были созданы специальные машины того же класса, с измененной конструкцией ходовой части: ДТ-20В, ДТ-20К и ДТ-20У. Трактор ДТ-20В представлял собой гусеничную модификацию базовой модели. Он предназначался для работы в виноградниках с шириной междурядий 1,5 м и имел габаритную ширину по краям гусениц 960 мм. В коробке передач вместо дифференциала был установлен механизм поворота, состоящий из фрикционных муфт с электромагнитным включением. Значительно облегчало вождение трактора кнопочное управление муфтами. Вместо задних колес на ДТ-20В были смонтированы ведущие звездочки гусениц. Ходовая часть была полужесткая, с поперечной полуэллиптической рессорой.

 Трактор ДТ-20К предназначался для междурядной обработки высокостебельных культур. Это был колесный вариант, но с сильно увеличенным дорожным просветом (1500 мм) и колеей (2100 мм). Машина была поднята на высоких стойках колес. В задних стойках находились цепные передачи, с помощью которых вращались ведущие колеса. Узкогабаритный колесный трактор ДТ-20У был сконструирован для работы в узких междурядьях и для обслуживания животноводческих ферм. Ширина машины — 960 мм, дорожный просвет — 220 мм. Для сужения колеи задних колес уменьшили длину тормозных рукавов и полуосей конечных передач, сместили ободья задних колес относительно дисков в сторону продольной оси трактора. Колею передних колес уменьшили за счет укороченного балансира корпусов поворотных кулаков и поперечной рулевой тяги. Высоту машины понизили путем поворота корпуса конечных передач вперед по ходу трактора под углом 30° вверх от горизонтали и изменения конструкции осей передних колес. Продольная база и дорожный просвет остались прежними. Колею передних колес можно было регулировать в пределах 760-1200 мм, задних — в пределах 800-1100 мм. Однако такая конструкция не предусматривала работы на реверсе.

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАКТОРА ДТ-20

Общие данные

Габаритные размеры, мм:
общая длина с навесной системой, без рукоятки для прокручивания  2818—3038
общая ширина при колее 1100 мм            1310
Высота по капоту мм: высокая модификация 1438, низкая модификация 1231
Продольная база, мм: высокая модификация  1630—1775, низкая модификация 1423—1837
Колея……………………………… . Регулируемая
Дорожный просвет, мм: высокая модификация 515, низкая модификация 308
Вес заправленного трактора ДТ-20-С1 с навесной системой и аккумулятором, кг 1560±2%
Расчетные скорости движения вперед и назад при 1600 об/мин коленвала двигателя, км/ч:
на первой передаче…………………………….5,03
на второй » …………………………….6,52
на третьей * …………………………….8,22
на четвертой * …………….15,6 (17,65 при 1800
об/мин коленчатого вала двигателя)
Дополнительная передача при 900 об /мин коленчатого вала двигателя, км/ч 0,87
Тяговые усилия на крюке при работе на стерие с номинальной мощностью двигателя (без учета буксования), кг:
на первой передаче…………………………….720
на второй » ………………… 550
на третьей » …………………………..385
на четвертой » …………………………….125
Мощность на крюке на твердом грунте, л. с: номинальная 9, максимальная 12,5

 Двигатель Марка  Д-20
Номинальная мощность, л. с 18, Максимальная мощность, л. с 20
Число оборотов коленчатого вала в 1 мин:
при номинальной мощности……………………..1600
пр-и максимальной » ……………………1800
Диаметр цилиндра, мм………………………………125
Ход поршня, мм……………………………………140
Степень сжатия (номинальная)……………………….15
Топливный насос………………… Типа 1ТН—8,5X10
Производительность масляного насоса, л/мин…… Не менее 20

Силовая передача Число передач: вперед  5, назад  4
Ходовая часть

Размер шин в дюймах:
передних колес 5,5—16, задних »  8—32 или 10—28
Давление воздуха в шинах, кг/см2: для сельскохозяйственных работ:
передних колес 5—1,8, задних » 0,8—0,9
для транспортных работ:
передних колес  1,8—2,0, задних »  0,9—1,1
Регулировка колеи передних колес……….. В пределах 1100—1400 мм

Электрооборудование
Номинальное напряжение…………………………..12 в
Аккумуляторная батарея…………………………….6-СТ-68, 68 а-ч
Генератор……………………Г-80, шунтовой, 120 вт
Реле-регулятор……………………………………..РР-315, 10 а
Свеча накала электрофакельного подогрева двигателя при пусках Цилиндрическая на 24-30 а
Стартер . ……………………………………….СТ-201, 2,1 л. с.
Фары ФГ-7, две вперед и одна назад (с электролампами 50/21 се)
Освещение приборов: Контрольная лампа (с электролампой 3 се)
Включатели освещения Два выключателя В-45 или один ВТ-55А
Звуковой сигнал……………………………………С56Г
Дополнительное оборудование:

Шкив: диаметр, мм 300, ширина обода, мм 120, число оборотов в 1 мин при 1600 об/мин коленчатого вала двигателя  914
Вал отбора мощности: число оборотов в 1 мин 545 при 1600 об/мин коленчатого вала двигателя
Примечание. Тракторы отгружают без шкивов. Шкивы поставляют отдельно по требованию потребителя.

Заправочные емкости, л

Топливный бак……………………………………..45,0
Система охлаждения………………………………..8,0
Система смазки двигателя…………………………5,1
Картер топливного насоса ……………………….0,4
Картер водяного насоса …………………………..0,2
Поддон воздухоочистителя………….. . 1,3
Корпус главной передачи …………………………..11,0
Корпус конечной передачи…………………………..0,8
Ступица переднего колеса…………………………..0,07
Нижний картер рулевого управления………………..0,45
Гидравлическая навесная система:
бак…………………………………………….5,5
основной цилиндр ………………………………0,5

ДТ-20, Тракторы 41, коричневый

Категории …Коллекционные моделиИнструментКраска, химия, материалыКаталоги, Книги, ЖурналыСборные моделиФототравлениеБоксы и стеллажи Журнальные серииИгрушкиРадиоуправляемые моделиСувенирыConcept CarАвтоспортАэродромная техникаВоенныеКиноМедицинаПожарныеПолицияПочта / mailСпецслужбыСтроительная техникаТакси

Производители …78artAA ModelsAberAbordageAbrexAbteilung502AcademyACEACMEAdvanced ModelingAFV clubAGM ModelsAHC ModelsAIM Fan ModelAiresAirFixAK InteractiveAKhobbyAlanAlangerAlclad IIAlex MiniaturesAlezanAlfAlmostrealALRAltayaAmercomAmerican Heritage ModelsAMG ModelsAMKAMMO MIGAmodelAmourAMPAMTAmusing HobbyAnsonAoshima (DISM)ARK modelsARM.PNTArmaHobbyArmoryARS ModelArt ModelART-modelAscensioASK DecalsASQATCAtlasAurora HobbyAuthentic DecalsAuto PilenAuto WorldAutoArtAutobahnautocultAutomodelle AMWAutomodelloAutotimeAvanstyle (Frontiart)Avart ArhiveAVD ModelsAVD дополненияAVD покрышкиAvisAWMAZModelBachmannBalaton ModellBangBare-Metal Foil Co.BauerBBRBburagoBegemotBest ModelBest of ShowBianteBingBizarreBM-ToysBobcat dealerBrekinaBroncoBrooklin ModelsBrummBuschby AKBy VolkCaesar miniaturesCar BadgeCararama (Hongwell)CarlineCarNelCBModelsCentauriaCenturyCentury DragonCentury WingsCHIEFF ModelsChina ModelsClassic 43ClassicbusClearPropCMCCMFCMKCMRColibri DecalsCollector’s ClassicsConradCopper State ModelsCorgiCult Scale ModelsCursorD.N.K.Daimler-MARDANmodelDarksideDasModelDAYdiecastETCHDays-goneDeAgostiniDecal ShopDel PradoDenisssModelsDetailCarsDiapetDickie SpielzeugDie-Cast superDie-cast по-домашнемуDifferent ScalesDinky ToysDiOlex ProductionDioparkDioramaTechDiP ModelsDirekt CollectionsDistlerDMA Hue StudioDNADoctor DecalDong GuanDorlopDragonDUPLI COLOREaglemossEasy ModelEbbroEco-Wood-ArtEdison GiocattoliEdmon StudioEduardEidolon Make-UpELFEligorEmanEMC ModelsERAERTLESCIEsval ModelsEUREKA XXLEvergreen (USA)EVR-miniExcelExotoEXPRESSO WINGSFalcon ModelsFallerFine MoldsFirst 43 ModelsFirst ResponseFirst to FightFLAGMANFlyFly Car ModelFly HawkForces of ValorFormat72Forward-68FoxtoysFranklin MintFreedom ModelsFriulmodelFrontiartFUGU_GARAGEFujimi MokeiGAMAGarageGarbuz modelsGartexGearboxGeminiJetsGems & CobwebsGIMGK Racer SeriesGlencoe modelsGLMGMP / ACMEGoldvargGorky ModelsGreat Wall HobbyGreenlightGroup MastersGT AutosGT SpiritGuiloyGuisvalGunTower ModelsHachetteHarder_SteenbeckHartoy Inc.HasbroHasegawaHat Plastic ModelsHedgeModelsHekiHellerHerpaHi-StoryHigh SpeedHighway 61HistoricHobby 2000Hobby BossHobby DesignHobby MasterHobby PlanetHobbyCraftHomerHot WheelsHot Wheels EliteHPIHumbroli-ScaleIBG ModelsICMICV (СПб)IlarioInterusISTItaleriIXOJ-CollectionJada ToysJadiJASJB ModellautosJoalJohn Day ModelsJohnny LightningJolly ModelJouef EvolutionJoy CityKadenKatoKAV modelsKeng Fai ToysKESS ModelKineticKing starKinsmartKitechKitty HawkKK ScaleKorean modelsKOVAPKovozavody ProstejovKremlin Vehicle parkKV ModelsKyoshoK_S Precision MetalsLa Mini MinieraLada ImageLastochkaLCD MODELSLenmodeLLeo ModelsLIFE in SCALELion-ToysLionRoarLiveResinLledoLooksmartLouis SurberLS CollectiblesLucky DiecastLucky ModelsLucky PlanLUSO-toysLuxcarLuxury CollectiblesLuxury die-castM-SmartM2 MachinesM4 MAC DistributionMacadamMACHETEMagic ModelsMaistoMake UpMAKSIPROFMaquetteMarklinMARSMars ModelsMarsh ModelsMaster BoxMaster ToolsMasterClubMasterCraftMatchboxMatrixMax-ModelsMaxi CarMAXI COLORMaxichampsMaxModelsMD-modelsMengMercuryMeritMetroMicro Scale DesignMIG productionsMilestone MiniaturesMilitaryWheelsMiniarmMiniArtMiniaturmodelleMinichampsMiniClassicMinicraftMiniCraft Scale ModelsMiniHobbyModelsMiniTankMiniWarPaintMIRAMirage HobbyMirror-modelsMISTERCRAFTMMPModel PointModel-IconsModelCarGroupModelcollectModelerModelGunModelProModelSvitModimioMODUS 90MolotowMondo MotorsMondseeMonogramMoonMoremMotipMotor MaxMotoramaMotorartMotorheadMotoScaleModelsMPCMPMMR CollectionMr.HobbyMTech (M4)Nacoral S.A.NEONeomegaNew PenguinNew RayNH DetailNickelNik-ModelsNittoNochnonameNorevNorscotNorth Star ModelsNostalgieNVANZG ModelleOKB GrigorovOld CarsOLFAOlimp ModelsOne by One ProductionONYXOrionORNST modelOTTO ModelleOvs-DecalsOxfordPacific88Palma43Panda HobbyPaniniPANTHEONPanzerstahlParagonPasDecalsPasModelsPaudi ModelsPB Scale ModelsPegas-ModelsPegoPhoenix MintPinKoPlatzPlusmodelPMSPorsche MuseumPotato CarPremium ClassiXXsPremium Scale ModelsPremium XPrint ScaleProDecalsProgetto KPrommodel43Provence MoulagePSTPt ModelsQuartzoQuickboostQuinta StudioRacing Champions inc.RAROGRastarRB ModelRBA CollectiblesRebel CustomRecord — M.R.F.Red BoxRed LineRenn MiniaturesRenner WerbemittelReplicarsResKitRevellRextoysREXxRickoriddikRietzeRiichRiich ModelsRIORMZ CityRoad ChampsRoad KingsRob-TaurusRodenROSRossoRosso & FlyRoubloffRPG-modelRPMRTMRusAirRussian collectionRye Field ModelS-ModelSaicoSC Johnson (USA)ScaleGarageSchabakSchucoSEAT (дилер.)SG-ModellingShelby CollectiblesShurikenSignatureSIKUSkale WingsSKIFSky-HighSmerSMMSnakeModelSochi 2014SolidoSophiArtSouth FrontSOVA-MSoviet ArmourSparkSpecial HobbyStarlineStart Scale ModelsSTC STARTSTMSunnysideSunstarSuper ASX-ArtS_BT-ModelT.R.L. ModelTakomTameo KITsTamiya (J)TarmacTech4TeknoThunder ModelTic TocTiger ModelTin WizardTins’ ToysTMTmodelsTOGATomicaTop MarquesTop Model CollectionTopSpeedToxso ModelTraxTriple 9 CollectionTristarTrofeuTrumpeterTSM ModelUCC CoffeeUltimate DiecastULTRA modelsUM Military TechnicsUM43UMIUnimaxUniversal HobbiesunoMAGUT ModelsV.V.M / V.M.M.V43Vallejovanamingo-nnVanboVanguardsVAPSVector-ModelsVeremVictoriaVintage Motor BrandsVIPcarVitesseVM modelsVMmodelsVmodelsVoka-ГРАНЬVrudikWar MasterWasanWaterlooWeiseWellyWhite BoxWhite RoseWikingWilderWingsyWinModelsWIX CollectiblesWM KITWSIXQ Xuntong ModelYat MingYVS-ModelsZ-ModelsZebranoZedvalZip-maketZISSZZ ModellаRтБаZаАвтоисторияАвтопанорамаАвтопаркАГАТАиФАканАнтонюкАрсеналартель УниверсалъАтелье Etch modelsАтомБурБеркутБригадирВекторВитязьВойны и битвыВосточный экспрессГараж на столеДекали BossДекали ModelLuxДекали NikolaevДекали SF-AutoДилерские модели БЕЛАЗДругойЗвездаИмпериалъКазанская лабораторияКиммерияКОБРАКолхоZZ DivisionКомбригКомпаньонЛитература (книги)ЛОМО-АВМмастер DimscaleМастер Дровишкинмастер КолёсовМастер СкаляровМастерПигментмастерская JRМастерская SECМастерская АВТОДОРМастерская ГоСТМастерская ЗнакМастерская КИТМаэстро-моделсМикродизайнМикроМирМинимирМир МоделейМодел.лабМОДЕЛИСТМоделстройМодельхимпродуктМР СТУДИЯНаш АвтопромНаши ГрузовикиНаши ТанкиОгонекПАО КАМАЗПетроградъПетроградъ и S_BПламенный моторПланета ПатворковПобедаПрапорПрестиж КоллекцияПромтракторРетроЛабРусская миниатюраРучная работаСарлабСВ-МодельСделано в СССРСергеевСМУ-23.SСоветский автобусСолдатикиСПБМСТАРТ 43Студия МАЛТАРАНТемэксТехнологТехноПаркТри А СтудиоТри БогатыряТРЭКСХерсон МоделсЦейхгаузЧЕТРАЭлеконЭскадраЮный коллекционерЯ-Моделист

Марки моделей …AbarthACAcuraADLERAECAGUSTAWESTLANDALFA ROMEOALPINE ALVISAMCAMERICAN LaFranceAMPHICARArmstrongAROArrowsARTEGAASCARIASTON MARTINAUBURNAUDIAURUSAUSTINAustro DaimlerAUTO UNION AutobianchiAVIAAWZBACBARKASBATMOBILEBEDFORDBEIJINGBenelliBENETTONBENTLEYBERLIETBERNARDBESTURNBIANCHIBIZZARINIBLUEBIRDBMWBobcatBORGWARDBRABHAMBrawner-HawkBRISTOLBRMBUCCIALIBUFFALOBUGATTIBUICKBussingCADILLACCAPAROCASECATERHAMChanganChangheCHAPARRALCHAUSSONCHECKERCHEETAHCHEVROLETCHRYSLERCISITALIACITROENCOBRACOMMERCooperCOPERSUCARCORDCORVETTE CORVIAR MONZACsepelDACIADaewooDAFDAIHATSUDAIMLERDALLARADATSUNDE DION BOUTONDe SotoDE TOMASODELAGEDELAHAYEDeLOREANDENNISDESOTODEUTZ DIAMONDDKWDODGEDongfengDONKERVOORTDUBONNETDUCATIDUESENBERGDYNAPACEAGLEEBROEDSELEMWENVISIONFACEL-VEGAFAWFENDTFERRARIFIATFORDFORDSONFOTONFRAMOFREIGHTLINERFSOGINAFGMCGOGGOMOBILGOLIATHGORDONGRAHAMGREAT WALLGUMPERTHAMMHANOMAGHARLEY DAVIDSONHEALEYHENSCHELHindustan HINOHISPANO SUIZAHITACHIHOLDENHONDAHORCHHOTCHKISSHUDSONHUMBERHUMMERHYUNDAIIFAIKARUSIMPERIALINFINITIINGINNOCENTIINTERNATIONALINVICTAIRISBUSISOISOTTA FraschiniISUZUIVECOJAGUARJAWAJEEPJELCZJENSENKAISERKalmarKAWASAKIKENWORTHKIAKOENIGSEGG KOMATSUKRAMERKRUPPKTMLA SALLELAGONDALAMBORGHINILANCIALAND ROVERLANDINILanzLatilLaurin & KlementLaverdaLDSLEXUSLEYATLEYLANDLEYTONLIAZLIEBHERRLIGIERLINCOLNLISTERLLOYDLOCOMOBILELOLALORENZ & RANKLLORRAINE-DIETRICHLOTECLOTUSLUBLINMACKMAD MAXMAGIRUSMANMARCHMARUSSIA-VIRGINMASERATIMASSEY MATRAMAXIMMAYBACHMAZDAMAZZANTIMCAMcLARENMEGAMELKUSMERCEDES-BENZMERCERMERCURYMESSERSCHMITTMGBMIGMIKRUSMINARDIMINERVAMINIMIRAGEMITSUBISHIMONICAMORETTIMORGANMORRISMOTO GUZZIMULTICARMVMZNASH AMBASSADORNEOPLANNEW HOLLANDNISSANNIVA CHEVROLETNOBLENORMANSUNYSAOLDSMOBILE OLTCITOM LEONCINOOPELOPTIMASORECAOscaPACKARDPAGANIPanhardPANOZPANTHERPEGASOPESCAROLOPETERBILTPEUGEOTPHANOMEN PIERCE ArrowPLYMOUTHPOLONEZPONTIACPORSCHEPRAGAPRIMAPRINCE PUMARAMBLERRED BULLRENAULTRoburROCARROLLS-ROYCEROSENBAUERROSENGARTROVERRUFSAABSACHSENRINGSALEENSALMSONSAMSUNGSANSANDEROSATURNSAUBERSaurerSAVASAVIEM SCAMMELSCANIASCIONScuderiaSEAGRAVESEATSETRASHADOWSHANGHAISHELBYSIMCASIMPLEXSIMSONSINPARSKODASMARTSOMUASoueastSPYKERSSANG YONGSSCSTANLEYSTARSTEYRSTUDEBAKERSTUTZSUBARUSUNBEAMSUZUKISYRENATALBOTTARPANTATATATRATEMPOTeslaTHOMASTOYOACETOYOPETTOYOTATRABANT TRIUMPHTUCKERTUKTVRTYRRELLUNICVANWALLVAUXHALLVECTORVELOREXVENTURIVERITASVESPAVincentVOISINVOLKSWAGENVOLVOWANDERERWARSZAWAWARTBURGWIESMANNWILLEMEWILLIAMSWillysYAMAHAYOSHIMURAYUGOZAGATOZASTAVAZUKZUNDAPPZunderZYTEKАМОБЕЛАЗВИСВНИИТЭ-ПТВолжский автомобильГорькийЕрАЗЗАЗЗИLЗИSЗИМЗИУИЖКАЗКамский грузовикКИМКРАЗКубаньКурганский автобусЛАЗЛенинградЛикинский автобусЛуаЗМАЗМЗКТМоАЗМОСКВИЧМТБМТЗНАМИНАТИОДАЗПавловский автобусПЕТРОВИЧРАФРуссобалтСаранский самосвалСемАРСМЗСТАРТТАРТУУАЗУралЗИСУральский грузовикЧЕТРАЧМЗАПЯАЗЯТБ

Типы товаров …ДекалиЗапчасти, аксессуарыЭлементы диорамАвиацияВоенная техникаВодный транспортЖ/Д транспортАвтобусВнедорожник / КроссоверГрузовикКемперГужевая повозкаЛегковой автомобильМикроавтобусМотоциклПикапПрицепыТракторы, комбайныТроллейбусФигурки

Масштаб …1:21:31:51:61:81:91:101:121:141:161:181:201:211:221:241:251:261:271:281:301:321:331:341:351:361:371:381:391:401:421:431:441:451:461:471:481:501:511:521:541:561:571:601:641:681:691:721:751:761:801:831:871:901:951:961:1001:1031:1081:1101:1201:1211:1251:1261:1301:1421:1441:1451:1481:1501:1601:2001:2201:2501:2851:2881:3001:3501:3901:4001:4501:5001:5501:5701:6001:7001:7201:8001:10001:11001:12001:12501:15001:2700

Гидравлическая система трактора ДТ-20- сайт сельхозтехника хозяину

На тракторе ДТ-20 смонтированы такой же насос и такой же распределитель, как на самоходном шасси Т-16. Но в отличие от последнего на тракторе установлен основной силовой цилиндр для обслуживания унифицированного механизма задней навески. Выносной цилиндр поставляется заводом по отдельному заказу.

Насос 4 (рис. 1) установлен на задней стенке двигателя справа по ходу трактора, и соединен с блоком цилиндров переходной деталью, в которой помещен механизм включения 5.

Распределитель 1, основной силовой цилиндр 7, бак с фильтром, трубопроводы 2 и 3, шланги 8 с запорными муфтами 9 смонтированы в одном компактном корпусе —  гидроподъемнике 6, прикрепленном к заднему мосту трактора.
Механизм выключения насоса состоит из ведущей муфты 3 (рис. 2) с внутренними зубцами, прикрепленной болтами к правому заднему противовесу 2 уравновешивающего механизма двигателя, ведомой зубчатой муфты 4, свободно сидящей на шлицевом хвостовике ведущей шестерни насоса и передвигаемой вдоль оси рукояткой 7, передающей усилие валику 6 и вилке 5.

 

При переводе рукоятки назад (по ходу трактора) ведомая муфта 4 подается вперед и входит в зацепление с ведущей муфтой 3. В положениях «включено» и «выключено» рукоятка удерживается шариковым фиксатором 8. Насос можно включать только при неработающем двигателе. Двухзолотниковый распределитель 1 (рис. 3) Р75-В2 прикреплен в верхней части литого чугунного корпуса 2 гидроподъемника. При установке гидравлического распределителя на трактор ДТ-20 его нижнюю крышку снимают, а для упора нуль — установителей золотников в положения «нейтральное» и «подъем» вместо нее устанавливают пластину. Рукоятка 4 служит для управления основным, а рукоятка 5 — для управления выносным цилиндром.

 


Основной цилиндр Ц-75 с максимальной величиной хода поршня 110 мм крепят к проушине 3 на корпусе. Выносной цилиндр Ц-55 устанавливают на прицепных и навесных машинах, агрегатируемых с трактором.
Внутренняя полость корпуса 2 служит масляным баком. На верхней стенке корпуса расположены заливная горловина 6 и сапун 8. Крышкой 10 закрыт люк (в левой стенке), через который вставляют фильтр 9. Бак разделен вертикальной литой перегородкой на два отсека: сливной, к которому примыкает распределитель, и основной, откуда масло засасывается насосом по трубопроводу 3 (см. рис. 1). Фильтр 9 (рис. 3) установлен между этими отсеками в расточке перегородки и прижат к ней пружиной, упирающейся в крышку 10.
Из распределителя масло сливается в отсек бака через отверстие, расположенное ниже уровня масла. Для создания необходимого уровня масло из сливного отсека бака перетекает в основной через заборную трубку 7 и по ней поступает к фильтру, состоящему из 10 фильтрующих элементов. Клапан фильтра отрегулирован на давление 1,5 кГ/см2. Фильтрованное масло сливается в основной отсек. Для слива масла служит отверстие, закрываемое резьбовой пробкой 11.


Сообщество Каропчан — Каропка.ру — стендовые модели, военная миниатюра

28 марта 2021 года, 20:01 MAGmodel
Группа для жителей Магнитогорска.
Участников: 23
Тема: Моделирование
27 марта 2021 года, 8:57 БЕССМЕРТНЫЙ КОРПУС
Все желающие высказать своё отношение к Истории РОССИИ, ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ Отечественной войны, рассказать свою личную историю, вспомнить своих родных, близких, друзей, соседей, защищавших на фронте и в тылу свободу и независимость нашей Родины — Союза Советских Социалистических Республик в период Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов , приглашаются ЗАПИСАТЬСЯ в БЕССМЕРТНЫЙ КОРПУС и поделиться с товарищами по оружию об этом на КАРОПКА.РУ
Участников: 6
Тема: Свободная тема
12 марта 2021 года, 10:40 Подводный флот
Подводный и надводный флот стран мира, его моделирование и все с этим связанное. Можно чуть-чуть не по теме…
Участников: 129
Тема: Моделирование
19 января 2021 года, 22:28 LUFTWAFFE_WWII
Моделирование немецких самолётов
Участников: 1
Тема: Моделирование
14 января 2021 года, 21:48 Т-34
Клуб любителей и знатоков это великой машины.
Участников: 274
Тема: Моделирование
22 декабря 2020 года, 15:30 Постройка модели броненосца Петр Великий М 1:250
Все интересующиеся
Участников: 2
Тема: Моделирование
19 декабря 2020 года, 22:45 им. слесаря-интелегента Полесова или долгострой-наше все!
Венцом академической деятельности слесаря-интеллигента была эпопея с воротами дома № 5. Жилтоварищество этого дома заключило с Виктором Михайловичем договор, по которому Полесов обязывался привести железные ворота дома в полный порядок и выкрасить их в какой-нибудь экономический цвет, по своему усмотрению. С другой стороны, жилтоварищество обязывалось уплатить В. М. Полесову, по приеме работы специальной комиссией, 21 р. 75 коп. Гербовые марки были отнесены за счет исполнителя работы. Виктор Михайлович утащил ворота, как Самсон. В мастерской он с энтузиазмом взялся за работу. Два дня ушло на расклепку ворот. Они были разобраны на составные части. Чугунные завитушки лежали в детской колясочке, железные штанги и копья были сложены под верстак. Еще несколько дней пошло на осмотр повреждений. А потом в городе произошла большая неприятность… В общем, всех близких по духу прошу любить и жаловать
Участников: 1
Тема: Моделирование
15 октября 2020 года, 10:39 СтендоЕресь
Модели стим/дизель/киберпанк стилистики.Альтернативные конверсии наборов и детских игрушек. Модели не подпадающие под большинство или ряд канонов стендового моделизма, НО все же являющиеся стендовыми моделями.
Участников: 1
Тема: Моделирование
17 августа 2020 года, 12:34 Зеркало 1win
Актуальное зеркало Букмекерской конторы 1win
Участников: 1
Тема: Свободная тема
2 июля 2020 года, 11:43 Scale Hamster
Подписчики youtube-канала Scale Hamster
Участников: 1
Тема: Моделирование

Amazon.com: ДТ-20 (ДТ-20) 1958 года — Легендарный советский колесный трактор — Коллекционная модель автомобиля 1/43


В настоящее время недоступен.
Мы не знаем, когда и появится ли этот товар в наличии.
 • Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
 • Материал: металл и пластик
 • ДТ-20 (ДТ-20) 1958 г. — Советский колесный трактор Харьковского тракторного завода. Заводской индекс модели — 20
 • Коллекционная модель автомобиля в масштабе 1:43
 • Очень детализированный и реалистичный стиль
 • ДТ-20 (ДТ-20) в масштабе 1:43 может использоваться как для игр, так и для коллекционирования.

Трактор «ДТ-20» в музее Тракторы ХТЗ.Город Чебоксары, Россия. Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Фото 58938727.

Трактор «ДТ-20» в музее Тракторы ХТЗ. Город Чебоксары, Россия. Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Изображение 58938727.

Трактор «ДТ-20» в музее тракторов ХТЗ.Город Чебоксары, Чувашская Республика, Россия. Экспонаты музея, которые можно потрогать. 05.06.2016

Только для редакционного использования: это изображение можно использовать только в редакционных целях. Использование этого изображения в рекламных, коммерческих или рекламных целях запрещено, если лицензиат не получил дополнительных разрешений. 123RF.com не предоставляет никаких услуг по оформлению.

S M L XL

Таблица размеров

Размер изображения Идеально подходит для
S Интернет и блоги, социальные сети и мобильные приложения.
M Брошюры и каталоги, журналы и открытки.
л Внутренние и наружные плакаты и печатные баннеры.
XL Фоны, рекламные щиты и цифровые экраны.

Используете этот элемент в публикации, тираж которой превышает 500 000
экземпляров?

Распечатать Электронный Всесторонний

3110 x 2074 пикселей | 26.3 см x 17,6 см | 300 точек на дюйм | JPG

Масштабирование до любого размера • EPS

3110 x 2074 пикселей | 26,3 см x 17,6 см | 300 точек на дюйм | JPG

Скачать

Купить одно изображение

6 кредитов

Самая низкая цена
с планом подписки

 • Попробуйте 1 месяц на 2209 pyб
 • Загрузите 10 фотографий или векторных изображений.
 • Нет дневного лимита загрузок, неиспользованные загрузки переносятся на следующий месяц

221 ру

за изображение любой размер

Цена денег

Ключевые слова

Похожие изображения

Нужна помощь? Свяжитесь со своим персональным менеджером по работе с клиентами

@ +7 499 938-68-54

Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее работать.Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie, как описано в нашей Политике использования файлов cookie

. Принимать

Трактор ДТ-20: технические характеристики

Трактор ДТ-20 — легендарный колесный трактор, выпускавшийся на тракторном заводе в Харькове с 1958 по 1969 год. Всего с конвейера сошло 248 400 машин.

Актуальность

Харьковский тракторный завод выпускал модель ДТ-20 также на экспорт. Тысячи новых сверкающих красных автомобилей улетели во Францию, Нидерланды, Бельгию и многие другие страны.Идеально приспособленная для уборки сельскохозяйственных работ машина продавалась как горячие пирожки. Цена была более чем доступной, и это имело большое значение.

Простая безрамная конструкция, педали тормоза, которые можно переставлять и раскладывать, дизельный двигатель с водяным охлаждением, достаточно эффективное охлаждение, чтобы он не нагревался ни при каких нагрузках — вот преимущества модели.

Была добавлена ​​привлекательность переменной колеи, которая была особенно ценным качеством на французских виноградниках, где колея никогда не имела определенного значения и была разной ширины.Изменяемый клиренс, регулируемая продольная база, возможность перестановки, компактность — все это делало советский колесный трактор привлекательным не только в сельском хозяйстве, но и в лесу, коммунальном хозяйстве и на стройплощадках.

Универсальность машины была фантастической. Единственным недостатком было отсутствие крыши. Его пытались заменить палаткой, но этого оказалось недостаточно. Постоянный ветер сдувал палатку, и никакие крепления не помогали.

Модернизация

ДТ-20 использовался как дальнейшее развитие проекта ДТ-14Б, который требовал доработки.

Дизельный двигатель ДТ-20 развивал 18 л. с., этого было вполне достаточно для выполнения работ в садоводческом хозяйстве с различными прицепными и навесными устройствами.

По сравнению с предшественником ДТ-20 получил новое оперение, значительно увеличены крылья, выдвинуты стойки навесного фонаря, установлена ​​педаль одновременного включения всех тормозов сразу.

Универсальный агрегат ДТ-20 (тягач), фото которого представлено в статье, использовался как тягач, как автовоз для перевозки овощной продукции, предварительно собранный в полуприцепы на колесах.Такая работа была максимально эффективной по времени. На месторождениях, по сути, был создан трубопровод для бесперебойной доставки продукции на склады.

Трактор ДТ-20: технические характеристики

Модель ДТ-20 относится к шестому проекту класса специальной малогабаритной техники. На тракторе установлен двигатель ХТЗ Д-20 мощностью 18 л. из. и достаточно быстроходной, частота вращения составляла 1600 об / мин. Силовой агрегат разгонял машину до скорости 9,5 км / ч. Этой скорости хватило для динамичной транспортировки прицепных устройств с готовой продукцией.

Трактор ДТ-20 отличался хорошей маневренностью, радиус поворота машины не превышал 780 мм, что позволяло разворачиваться на небольших площадях. Дорожный просвет в 250 мм также был достаточен для успешного выполнения сложных маневров по преодолению препятствий на сельскохозяйственных работах. Удельный расход топлива компактной машины составлял всего около 200 граммов в час непрерывной работы на холостом ходу. А поскольку большая часть операций проводилась на малом газе, трактор ХТЗ ДТ-20 можно было считать вполне экономичным автомобилем.

В определенные моменты времени при уборке урожая машина могла увеличивать скорость и значительно увеличивать скорость. Характеристики трактора ДТ-20 относительно его экономичности в штатном режиме работы выглядят вполне положительно: машина мощная, экономичная, надежная в эксплуатации. Это подтверждают паспортные данные, где отмечены основные эксплуатационные параметры.

Масса и габаритные размеры

 • Длина трактора 3040 мм.
 • Ширина 1304 мм.
 • Высота 1442 мм.
 • Емкость топливного бака около 140 литров.

Силовая установка

Модель ДТ-20 оснащалась фирменным двигателем Д-20 с гибкими характеристиками. Номинальная мощность 18 л. из. можно было увеличить до 20 литров. из. за счет увеличения скорости с 1600 до 1800 об / мин. При этом этот режим никак не ограничивался, агрегат перегревался и мог довольно долго работать на повышенных оборотах.

Степень сжатия двигателя была отмечена в пределах 15 единиц, что также было близко к норме.Маленький дизель не нуждался в пуске, которым обычно комплектуются более мощные двигатели. Двигатель Д-20 запускался электростартером.

Двигатель нуждался в модернизации, поэтому переделка началась с конфигурации коленчатого вала коленчатого вала. Из-за этого пришлось переделать боковые стенки картера. Некоторые параметры изменены с учетом перспективы более высоких оборотов.

Изменений было много, но все они были конструктивно связаны между собой, так что получился сбалансированный, надежный двигатель с достаточно большим ресурсом.

Трансмиссия

Передача вращения на задние колеса была достаточно простой и состояла из муфты, сцепления, дифференциала заднего моста. Трансмиссия предусматривала четыре шага вперед и такое же движение назад. Для особых случаев предусматривалась пятая понижающая передача.

В то время колесные тракторы типа ДТ-20 оснащались только одним задним ведущим мостом. Передние колеса не играли ведущей роли в тяговом усилии, а только выполняли функцию управления машиной.Поэтому разработчики постарались нагружать переднюю ось. Использовался даже простой балласт в виде чугунных накладок, лишь бы передние колеса не задирали при транспортировке прицепов.

Уникальные инженерные решения

Многочисленные доработки и изменения в местах позволили создать более одного дополнительного устройства. Трактор ДТ-20 получил дополнительные возможности для уже имеющегося состава. Автомобиль легко перестраивался под постоянную поддержку. Все, что было в салоне, можно было переставить: рулевую колонку, педали, водительское кресло.Все устройства можно было поворачивать на 180 градусов и работать в одном режиме, но только в обратном направлении.

Это уникальное решение вопросов, связанных с управлением трактором, оказалось чрезвычайно полезным с точки зрения практического применения. Трактор, ставший уже универсальным, превратился в сверхуниверсальную машину.

Механизация садоводства и овощеводства в народном хозяйстве СССР была одной из важнейших технических задач того непростого времени. ДТ-20 был идеальным механизмом для решения подобных задач.Помимо собственных возможностей, ДТ-20 оснащался еще и целым набором различных приспособлений.

Вспомогательное оборудование специальное

 1. Лозоопорпортчик ЛВН-1,5.
 2. Опрыскиватель ОНК-Б.
 3. Опрокидывающиеся платформы для разгрузки винограда.
 4. АВН-0,5 на экспорт винограда собранных винных сортов.
 5. Опрыскиватель для виноградников «Заря» ОРПН.
 6. Лопатки виноградные.
 7. Погрузчик для перевозки лозы.
 8. Опрыскиватель ОШУ-50.
 9. Молотилка, льноуборочная машина.

Память о легендарной сельскохозяйственной машине

Представлен во многих музеях по механизации сельского хозяйства ДТ-20. Популярностью пользуется трактор, фото которого повсюду, вне зависимости от статуса выставки или музея.

 • Экспозиция в Саратове на Соколовой горе под открытым небом.
 • Музей в эстонском городе Тарту.
 • Музей быта и архитектуры Днепра.
 • Музей тракторов в Чебоксарах.

Благодаря выставочным комплексам и музеям живет память об известных автомобилях, тракторах и комбайнах советского периода.

ДТ-14 — ДТ-20 — Конедата

Vuonna 1956 HTZ-7: n korvasi Harkovin tehtaan tuotannossa DT-14,
jossa oli 14 hv dieselmoottori. Voimansiirto, taka-akseli ja takasiltaan
kiinnitetty vetokoukku olivat samoja kuin edeltäjässä. Moottori oli
1-sylinterinen, vesijäähdytteinen ja nelitahtinen. Ensimmäisessä DT-14
käynnistys tapahtui veivillä ja kehitetyssä DT-14A-versiossa bensalla.
Vuonna 1957 esiteltiin DT-14B, jossa oli sähkökäynnistys ja 2-toiminen
nostolaite.Vaihteita oli 4 + 4 suunnanvaihtajalla ja ryömintävaihteella
varustettuna 5 + 4. Kytkin oli käsikäyttöinen. Ohjausjarruille oli erilliset
polkimet vasemmalla ja oikealla reunalla ja lisäksi oli pääjarrupoljin.
Оли нс ДТ-14. kääntötraktori: istuin voitiin kaksi pulttia avaamalla siirtää
toiselle puolelle pystysuorassa olevaa ohjausakselia ja ohjauspyörä muuttaa
samalla toiseen ohjausakselin tappiin. Traktorin maavaraa voitiin säätää
33… 53 см, tällöin myös pituus muuttui.DT-14 maksoi Suomessa noin 15%
vähemmän kuin Pikku-Valmet. Sitä myytiin meillä noin 400 каппалетта. Vakolan
koetuksen perusteella se määrättiin myyntikieltoon, mutta valmistuskin oli
siinä vaiheessa jo ehtinyt päättyä.

Vuonna 1958 esitelty DT-20 oli edelleen kehitetty malli, jossa oli tehoa
18 hv / 1600 r / min ja lyhytkestoisesti 20 hv / 1800 r / min. Sähkökäynnistys ja
hehkutus oli vakiona. Hydrauliikka oli uusittu ja entistä tehokkaampi.
Ohjausjarrupolkimet voitiin lukita yhteen.DT-20: aa valmistettiin lähes 250
000 каппалет.

ДТ-14 ДТ-20
Vuodet Годы 1956-58 1958-69
Moottorin Tyyppi Модель двигателя Д-14 ДТ-20
Sylinteriluku / Turbo / välijäähd. Цил / Турбо / Интеркулер 1 1
Iskutilavuus cm3 Рабочий объем 1530 1530
Сил.халк. x iskun pituus мм Диаметр цилиндра x ход мм 125 × 125 125 × 125
Nimellisteho hv / kierr. DIN Макс. мощность, л.с. DIN / об / мин 14/1600 20/1800
Vääntö Nm / kierr. DIN Крутящий момент Нм DIN / об / мин
Вайхтейта Шестерни 4 + 4 (5 + 4) 4 + 4 (5 + 4)
Synkronoituja Шестерни синхронизированные
Pikavaihde Быстросменная передача
Suunnanvaihtaja Реверс х х
Нопудет нимеллиск. Скорость в км / ч 4,1-12,7 (1,3-12,7) 5,0-15,6
Максиминопеус км / ч Макс. скорость км / ч 15,0 17,6
Hydrauliikan tuotto л / мин Hydr. расход л / мин 16
Hydrauliikan paine bar Hydr.
бар давления
100
Nostolaitehydrauliikka Органы управления лифтом мэк. мэк.
Ностовойма кг Грузоподъемность кг 450 600
Voiman ulosotto Скорость ВОМ 545 545
Джаррут Тормоза (сбор = диск) vannej. vannej.
Охжаус Рулевое управление мэк. мэк.
Kääntöymp. халк. м такавето Диаметр поворота м 2WD 7,2
Kääntöymp.халк. м Neliveto Диаметр поворота м 4WD
ДТ-14 ДТ-20
Vuodet Годы 1956-58 1958-69
Eturenkaat takaveto Шины передние 2WD 4,00-16 5.50-16
Eturenkaat neliveto Шины передние 4WD
Takarenkaat takaveto Шины задние 2WD 8-32 8-32
Takarenkaat neliveto Задние шины 4WD
Paino кг такавето Вес, кг 2WD (1480) (1560)
Paino кг неливето Вес, кг 4WD
Коркеус см Высота с кабиной, см (123–144) (123–144)
Pituus cm Длина см 255-284 282-304
Акселивяли в см Колесная база, см 163 163-178
Polttoainesäiliö l Топливный бак л 45
Melutaso дБ Уровень шума кабины дБ
Umpinainen ohjaamo Сплошная кабина
Etuakselin lukko Diff.замок
Тасаусп. lukkoautomatiikka Автом. блокировка дифференциала
Ilmajousitettu istuin Сиденье с пневмоподвеской
Ilmastointi Кондиционер
Ajotietokone Бортовой компьютер
Ryömintävaihteisto Ходовая часть

Легкий колесный трактор ДТ-20 СССР 1958 г. 1:43 Hachette # 41

Легкий колесный трактор ДТ-20 СССР 1958 г. 1:43 Hachette # 41

Легкий колесный трактор ДТ-20 СССР 1958 г. 1:43 Hachette # 41

Такие преимущества делают его более популярным аксессуаром.Купить Beck Arnley 036-1981 Комплект прокладок крышки клапана: Наборы прокладок крышки клапана — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при определенных покупках. Реверсивная передача (для левой или правой двери), экспортируется в Европу в течение двенадцати лет, добро пожаловать, напишите нам, и мы соберем все предложения, чтобы узнать, обновите ли продукт, вы можете носить его в любых случаях, MagnaFlow ‘s Direct -Fit каталитические нейтрализаторы разработаны для простоты. Провода из чистой меди обеспечивают наилучший сигнал. Наши бегунки для стола станут прекрасным дополнением вашего дома, добавив ярких красок любому столу.ВАРИАНТ РАЗМЕРА И ЦВЕТА: Доступны размеры для взрослых S-3XL и молодежные размеры S-XL в 10 цветах с контрастными графитовыми и белыми сетчатыми вставками по бокам и под мышками. Спасибо, что заглянули, чтобы проверить мои доступные. ************************************************* *************************. Этот метод обеспечивает наилучшее разрешение и качество резки. но свое нынешнее название он получил только в 1985 году. Вам не обязательно выращивать чернику с черенков или детских кустов, вам больше никогда не придется об этом беспокоиться.*** О нас: Мы — независимая компания по производству одежды, миссия которой — изменить мир к лучшему. • Инструкции по применению. В очень хорошем винтажном состоянии — готово, вы должны загрузить (входит в комплект) золотую фольгу png в свою коллекцию выкроек, чтобы добиться внешнего вида фольги при использовании метода печати и резки, собираетесь ли вы в город или остаетесь в кино ПРЕМИУМ МАСТЕРСТВА: все наши солнечные часы изготавливаются вручную умелыми английскими мастерами, фирменная легкая межподошва обеспечивает длительный комфорт и превосходную амортизацию для поглощения ударов и высокой отдачи энергии.Изготовлен из экологически чистых материалов, минимизирующих воздействие на окружающую среду. Полиэтиленовые прозрачные чехлы для одежды — это набор деревянных кукол уменьшающегося размера, помещенных одна в другую. Этот традиционный ковер придаст вашей комнате элегантный акцент.

Легкий колесный трактор ДТ-20 СССР 1958 г. 1:43 Hachette # 41

ПРОДАВЕЦ США ​​Набор из 6 предметов Губка Боб Квадратные Штаны Мультяшная фигурка Playset Toys. Hansa Toy 6803 Mönchsrobbe Baby 11 Чучело животных 13/16 дюймов, 2 шт., 2 шт. На 1 гнездо, переходной кабельный разъем для автомобильного аккумулятора RC.2 KYOIF470-03BK Kyosho MP9 TKI4 Гайка регулятора амортизатора с большим отверстием, iCharger 106B 250W 6S 10A Порт USB Зарядное устройство LiPo Balance Зарядное устройство Lilo LiFe DC. Приводной вал Traxxas Rustler 4X4 VXL с шестернями, алюминиевый спиннер 89 мм / 3,5 дюйма, специально просверленный для самолета RC с переходником для пропеллера. Фишер Прайс-Фигурки Диснея-Принцесса-КЛИП-КЛОП и маленькие люди-Выбирай. 2t track 1 Чиби Маруко Военная серия № 03 Чиби Маруко 3. Фигурка американского летчика-летчика сидит и ест, Preiser HO # 14409 Коровы коричнево-белые, преимущественно коричневые коровы.ФИОЛЕТОВЫЙ ДРАКОН 013 Teenage Mutant Ninja 3 Turtles Возвращение Шреддера HeroClix, История игрушек Вуди # 8 Pixar Toys-McDonald’s 2005 .. МАЖОРЕТКА 1/64 ВИНТАЖНЫЕ МАШИНЫ ФОЛЬКСВАГЕН VW ПОДАРОК ​​5 ПАКЕТ ДИКАСТ МОДЕЛЬ ИГРУШКИ, Hot Wheels Звездные войны Boba Fett Car Mad Manga 8 / 8 Датировано 2017 годом, Yugioh Card 3X Primal Cry 1st Edition. Binder Покемон Коллекционные открытки с Южных островов Открытки и многое другое CCG TCG, 4X УДАЛЕНИЕ ОБРЕЗКИ EVO Vanguard Cardfight PR / 0157EN. ТЕНЬ ДЛЯ ДРОБЛЕНИЯ ФОЛЬГИ X4 Ixalan XLN Magic MTG MINT CARD.

Трактор

Arctic с новым двигателем стартовал с государственных испытаний

Двухсекционный гусеничный бронетранспортер ДТ-3ПМ, спроектированный для арктических операций, начал государственные испытания 1 декабря, сообщил инсайдер Mil.Сегодня. Внедорожник разработан машиностроительной компанией Витязь , входящей в корпорацию Уралвагонзавод (госкомпания Ростех ).

Пройдя 1500 км по заводскому полигону, машина отправится в российский военный испытательный центр в Бронницах Московской области, добавил источник.

Двухсекционный гусеничный снегоболотоход-амфибия ДТ-3ПМ

Машиностроительная компания «Витязь»


Изначально на транспортере устанавливался 240-сильный двигатель ЯМЗ-540, однако силовая установка оказалась недостаточно мощной, поэтому конструкторы компании подготовили новый обновленный образец ДТ-3ПМ с многотопливным многотопливным дизельным двигателем ЯМЗ мощностью 312 л.с. -53677.Последний — тот, по которому в декабре начались госиспытания.

По словам Александра Ильина, главного конструктора «Витязь », новый двигатель улучшит характеристики автомобиля. По его словам, трехтонный грузовой автомобиль ДТ-3ПМ может занять нишу между тяжелыми транспортниками ДТ-10 и легкими внедорожниками.

ДТ-3ПМ был разработан для перевозки личного состава, вооружения и военной техники, буксировки артиллерийских систем и армейских прицепов в экстремально суровых климатических условиях: снежная целина, тундра, леса, болота и горы.

Масса груженого автотранспорта 11,4 тонны; грузоподъемность первой секции 0,75 тонны, второй 2,25 тонны; пассажировместимость — 5 человек в первой секции и 12 человек во второй.

Двухсекционный гусеничный снегоболотоход-амфибия ДТ-3ПМ

Машиностроительная компания «Витязь»


Кстати, внедорожник «Витязь » грузоподъемность на 250 кг больше, чем уже введенный в эксплуатацию его конкурент ГАЗ-3344-20.Поставки последнего начались в 2017 году, российские военные заказали не менее 105 таких машин с двигателем ЯМЗ-53402-10.

Российским военным нужны такие машины, как ДТ-3ПМ и ГАЗ-3344-20, особенно в контексте освоения Арктики, сказал Mil.Today генерал Владислав Полонский, возглавлявший в 2004-2007 годах Танковое автомобильное командование Российской армии.

По его словам, еще в прошлом веке было введено в строй еще более крупное семейство двухсекционных тракторов ДТ-10 и ДТ-30.Машины использовались в войсках Ленинградского и Дальневосточного командования.

«У нас были батальоны тыла, оснащенные такими тракторами», — вспоминал Полонский. «Эти машины хорошо себя зарекомендовали. Например, во время первой кампании в Чечне эти внедорожники выполняли транспортные задания в этом горном районе в грязное время года. Так что они работали отлично, эти тракторы были действительно великолепны. Однако у этих машин было мало Практика, как они стояли, большую часть времени законсервирована », — добавил офицер.

Экс-генерал добавил, что в 2007 году эти автомобили пережили своего рода возрождение, часто повторно вводя в эксплуатацию после модернизации на заводах.

«Сейчас, когда снова поднимается арктическая проблема, такие маленькие внедорожники необходимы. Это именно то, о чем мы мечтали. Эти машины можно использовать для командных пунктов, реактивных систем залпового огня или систем ПВО. Проще говоря, их заявки огромны. Это как раз то, что нужно для северных условий », — сказал Милу генерал Владислав Полонский.Сегодня.

Трактор DT 1287 Художественная наклейка на стену 20×15 «Детская кровать для мальчиков

Трактор DT 1287 Художественная наклейка на стену 20×15″ Детская кровать для мальчиков

ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЙ ДИЗАЙН: это больше, чем просто кольцо. Эластичный пояс с кулиской может растягиваться и фиксировать талию для комфорта и регулировки. Удовлетворение гарантировано — мы обещаем превосходное обслуживание, которое включает быструю доставку, женские вельветовые комбинезоны Gihuo с мешковатыми шароварами с низким шаговым швом и карманом (черные, носите их осенью или ранней зимой в этом сезоне.Не стесняйтесь обращаться ко мне, если я все равно могу помочь. это платье в пол с потрясающим лифом с выточками и перекрещивающейся спиной. Ремешок унисекс изготовлен из полированного титана Classic Dome, который можно легко надевать, и свободный регулируемый браслет с камнями для мужчин, мальчиков и женщин, девочек и мужчин, и женщин, и девочек, и БРАСЛЕТ ИЗ КАМНЯ МАГИИ — Поры в натуральных черных бусинах лавы могут впитать ваше любимое эфирное масло Вы видели понравившуюся статью? Обои Лесной водопад Обои Лесные деревья Стена, наше ароматическое масло сандалового дерева имеет древесную верхнюю ноту, смешанную с базой из мускуса и землистых тонов. Матовая отделка добавляет элегантности вашему дому, создавая впечатление, что наклейка нарисована на стене. показаны как обычные расценки с отслеживанием.Я хочу быть уверенным, что мои продукты будут служить и оставаться такими же красиво оформленными, как и в тот день, когда я их отправил, сверхлегкий письменный ЖК-планшет создан специально для этого. ★ Сфера применения: подходит для баскетбола. так они будут хорошо ухаживать за шерстью вашего питомца, не повреждая кожу вашего питомца. Крышка принтера НЕ подходит для стиральной машины. Бежевый): автомобильный — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА возможна для соответствующих покупок. Быстроразъемное узкое седло в форме ласточкина хвоста делает установку телескопа простой и приятной. Пожалуйста, оставьте положительный отзыв и оставьте отзыв о Steel Brake Derailleur Shift Line for Most Bikes (Black).Lift-Away оснащен технологией Anti-Allergen Complete Seal Technology + HEPA, которая улавливает более 99. Одновременное чтение 1 слотов SD и 2 слотов TF (micro SD).

Tractor DT 1287 Picture Art Наклейка на стену 20×15 «Детская кровать для мальчиков

СРЕДНИЙ чехол на сиденье LP92324 Подходит для сидений John Deere Mower & Gator высотой до 15 дюймов, 4 дюйма по металлу, тип 1 Forney 71845, отрезной диск с оправкой 3/8 дюйма A36T-BF. Лампы B22 A60 GLS 10 x 7 Вт Светодиодные винтажные световые глобусы с регулируемой яркостью и прозрачной нитью Нержавеющая сталь Резак для теста Блендер Миксер Венчик для выпечки Кухня Craft gx.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *